Una nova pista afecta greument el Gall fer dins el PN del Cadí-Moixeró.

Una nova pista, al Serrat de Comesjuntes, al cor del Parc Natural del Cadí-Moixeró afecta greument una important zona de cria del Gall fer (Tetrao urugallus).

L’obertura d’infraestructures, com pistes, línies elèctriques, etc, que atrevessen zones sensibles par a la fauna i flora son una agressió importantíssima per als valors naturals que el Parc Natural pretén conservar. Aquesta nova pista, que afecta una de les àrees més importants per la Gall fer (Tetrao urogallus aquitanicus), ja en estat crític dins el Parc Natural, no te cap justificació.

Denunciarem a les autoritats la construcció de la mateixa i demanarem la seva ràpida restauració.

L’obertura d’una pista forestal en àrees sensibles per a la fauna significa la molèstia i la hiperfreqüentació del transit de persones, bicicletes, boletarires, enetre d’altres que cause un perjudici immens a la fauna i és una de les prinicipals causes de desparació del Gall fer segons l’últim informe elaborat per experts en Gall fer als Pirienus orientals on està apunt de desparèixer.

La creació d’un espai natural protegit, com un Parc Natural, com és el cas, es fa per evitar, precisament, la desparació de la fauna i flora més sensible de casa nostra i que requereix d’espais naturals ben conservats i tranquils a la presència humana. És aquesta doncs la funció principal d’un espai protegit, especialment en àrees on la pressió humana ja és molt important.