Restituir el Departament de Medi Ambient

Davant dels grans reptes ambientals als qual ens hem d'enfrontar en aquest segle, ens calen eines especialitzades, a l'alçada de la governança que pertoca per prendre les decisions i accions més encertades.

Per poder afrontar les problemàtiques medi ambientals els governs més avançats del món varen dotar-se de ministeris i cancelleries d’alt nivell governatiu als quals es van dotar d’experts i s’especialitzaren en les problemàtiques ambientals en exclusiva però de forma transversal.

És a dir, els països que volien afrontar els reptes ambientals amb eficàcia, expertesa i realitzar canvis profunds en la societat varen dotar-se dels Ministeris de Medi Ambient.

Catalunya va seguir aquesta visió l’any 1991 amb la creació d’un Departament de Medi Ambient a l’alçada governativa de la resta de l’estructura governamental per poder fer front als immensos reptes del moment. Recordem doncs, que en aquell període la gestió dels residus va causar un gran impacte ambiental i social.

Amb el desmentallament del Departament de Medi Ambient, el nostre país i les accions governamentals per afrontar amb eficàcia i expertesa les problemàtiques ha fet un retrocés immnes i innaceptable. 

Signa la nostra petició perquè el Govern de la Generalitat restauri el Departament de Medi Ambient

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, davant l’emergència dels reptes ambientals:

  • Pèrdua de Biodiversitat
  • Crisis Climàtica
  • Contaminació
  • Superpoblació

Li demano urgentment de restaurar el Departament de Medi Ambient al govern de la Generalitat.

No hi ha temps a perdre davant d’aquesta gran crisi social i civilitzatòria a la qual ens enfrontem.

Necessitem eines governamentals a l’alçada de les circumstàncies, un Depratament de Medi Ambient transversal però independent. Formada per els milors espedcialistes en la matèria i que no estigui sotmès a les dinàmiques de les altres conselleries.

Tal i com han fet els països més avançats del nostre entorn i que els ha ajudat en avançar en la Sostenibilitat com a societats.

Mentre que a Catalunya, el desmentallament del Departament de Medi Ambient ha provocat un retrocés immnes i innaceptable de les polítiques ambientals així com de les seves greus conseqüències cap al nostre país.

Comparteix a les Teves Xarxes Socials el nostre treball per la Natura. Gràcies