Protegir els nostres espais naturals protegits!

Algú li pot semblar una contradicció: protegir espais naturals ja protegits?

Doncs sí.

Aquesta terrible contradicció és una realitat permanent en molts dels nostres espais naturals protegits com Parcs Naturals, reserves, etc.

Cada cop més registrem pràctiques i accions que es duen a terme en espais naturals protegits que no tenen cabuda i pel qual es varen protegir. Agressions de tota mena, moltes d’elles d’una massificació humana sense control i sense gestió.

Hem de ser conscients que aquests espais hen rebut una protecció especial per tal de no replicar activitats que es poden dur en altres llocs. Una restricció d’activitats que tenen la finalitat última de conservar els seus valors, biodiversitat, paisatges per al gaudi i els serveis ecosisitemics que ens donen a tots i totes.

No potser doncs, que pel benefici d’uns quants, es malmetin espais naturals de tots.