Espècies en perill

Més del 69% de pèrdua de Biodiversitat a tot el món.

Els diferents informes publicats rencement, fruit d’estudis científics de primer nivell, indiquen que la pèrdua de Biodiversitat al planeta és alarmant. Les xifres de la taxa d’exticinció se situa al voltant del 69% segons el IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) i també segons les últimes dades de l’índex “Living Planet” publicat recentment.

L’informe de l“Estat de la Natura a Catalunya” de la Generalitat de Catalunya, confirma que a casa nostra perdem entre el 25% i el 80% de la Biodiversitat en funció del tipus d’hàbitats. Essent els hàbitats de zones humides els més afectats.

Acció WN

Treballem amb la següent estratègia:

  • Aacció de seguiment i monitorització: de les diferents poblacions d’espècies en perill, especialment dins els espais naturals protegits.
  • Acció jurídica: Vetllem pel compliment de les Lleis i normes que protegeixen la Natura i actuaem fent denuncies administratives i judicials davant l’incompliment d’aquestes o processos que afectin les espècies en perill i en proposem de noves
  • Acció projectes i campanyes: realitzem diferents projectes, sovint en col·laboració amb altres institucions i ONG’s, que ens permetin incidir en l’efectiva protecció de les espècies en perill amb les que treballem. Iniciem campanyes de sensibilització a les institucions, entitats i la societat en general davant les amenaces i agressions que pateix la Natura i la urgència d’actuar.
  • Acció de Divulgació: Divulguem a través de diferents canals de comunicació, com el WN Magazine, la premsa, xarxes socials i altres canals, la situació crítica de moltes espècies i l’urgència d’actuar ja!

“No Tenim Temps!”

Actuem ara!

només per 10€ al mes

Desgrava el 95% de la teva aportació al IRPF

per cada 10€ que aportes només en pagues 0,5€

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Coneix a fons les problemàtiques de les espècies que ajudem a protegir

Rapinyaires

Grans carnívors

Fauna i flora marina

Peixos continentals

Ocells esteparis

Rat-penats

Amfibis i rèptils

Ocells muntanya

Fauna aiguamolls

Ocells marins

Invertebrats

Boscos i vegetació

Grans felins

Primats

Grans mamífers

Ocells de Selva

Grans carnívors

Ocells migradors

Ocells de Selva

Grans carnívors

Ocells migradors